Giriş
ADB Eğitimi
Eğitim
Sörvey
Ozmoz Muayenesi
Şaft, Pervane, Salma
Arma ayarı
Tekne Transferi


Tekne HavalandırmasıTekne kabinleri iki nedenle havalandırılmalıdır. Tekne kullanılmadığında, içinde rutubet oluşur ve bir çok yer küflenir, ayrıca kitap, elektronikler ve gıdalar rutubeti sevmezler. İkinci neden ise, tekne içinde iken, tuvalet ve yemek kokularının giderilmesi gerekir, ayrıca sıcak bir havada kamara içinde oturmak hiç çekilmez bir ızdırap haline gelebilir.

Tekne içinde rutubet oluşmasını engellemek için, genellikle mantar tipi güneş enerjili fanlar ve dorade tipi manikalar kullanılır.Bu manikalar yağmurda ve serpintide tekneye su girmesini engellerler. Her koşulda havanın dolaşabilmesi için biri başa diğeri kıça yakın iki ağız bulunmalıdır.

Seyir sırasında ve teknede iken havalandırma, elektrikli fanlarla, rüzgar kapanları ile açılacak heç ve lumbozlarla sağlanabilir. Rüzgar kapanları sadece başa dönük tek yönlü olabileceği gibi üç ağızlı ve her yönden gelen rüzgarda havayı içeri verecek şekilde tasarlanmış olabilir.

Ahmet Çelenoğlu

tel: 543 494 71 71